پریسا صادقی
  • بازداشت سه شهروند بهایی در تهران

    دستکم سه شهروند بهایی ساکن تهران طی دو هفته اخیر از سوی مامورین امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند ...

    دستکم سه شهروند بهایی ساکن تهران طی دو هفته اخیر از سوی مامورین امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ آبان ماه نگین تدریسی و سوفیا مبینی، شهروندا ...

    Read more