پزشک قانونی سقز
  • خودکشی نوجوان شانزده ساله در سقز

    بعد از ظهر روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه، یک نوجوان شانزده ساله به نام جهانگیر میری فرزند صادق اهل روستای د ...

    بعد از ظهر روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه، یک نوجوان شانزده ساله به نام جهانگیر میری فرزند صادق اهل روستای درویان علیا بخش امام شهر سقز به دلیل مشکلات خانوادگی با تفنگ دست به خودکشی زد و جان سپرد. به گزا ...

    Read more