پلاژ سد دز
  • مرگ دو کارگر در دزفول و اندیمشک

    ریزش دیواره زیر زمین در یک مغازه در حال ساخت در دزفول کارگر تخریبکار را به کام مرگ کشاند. همچنین یک کارگر ...

    ریزش دیواره زیر زمین در یک مغازه در حال ساخت در دزفول کارگر تخریبکار را به کام مرگ کشاند. همچنین یک کارگر جوان حین شنا در پلاژ سد دز غرق شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، حادثه ر ...

    Read more