پلمپ مانتو فروشی
  • پلمپ ۱۹ مانتو فروشی در شهر تبریز

    ۱۹ مانتو فروشی توسط ماموران نظارت بر اماکن عمومی تبریز پلمپ شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ...

    ۱۹ مانتو فروشی توسط ماموران نظارت بر اماکن عمومی تبریز پلمپ شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری های محلی، مأموران امنیتی نظارت بر اماکن عمومی در شهر تبریز ۱۹  مغازه مانتو فروشی ر ...

    Read more