پنجاه
  • پنجاه روز از بازداشت یاشار سلطانی گذشت

    یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، هم اکنون پنجاهمین روز بازداشت خود را سپری می کند. به گزارش تار ...

    یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، هم اکنون پنجاهمین روز بازداشت خود را سپری می کند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز که در تاریخ ۲۷ شهریورماه به د ...

    Read more