پیر مرد
  • سنندج: خودکشی پیر مرد شصت ساله/تصویر

    پیرمرد شصت ساله، ساکن روستای "سرهویە"، به دلیل داشتن مشکلات خانوادکی، اقدام به خودکشی کرد. به گزارش تارنگ ...

    پیرمرد شصت ساله، ساکن روستای "سرهویە"، به دلیل داشتن مشکلات خانوادکی، اقدام به خودکشی کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبە ١٣ اردیبهشت ماه، یک پیرمرد شصت سالە در روستای “سرهویە” از تو ...

    Read more