چاه جمال
  • مردم چاه جمال آب آشامیدنی سالم ندارند

    روستای چاه جمال در فاصله ۲ کلیومتری شهرستان ایرانشهر و دارای ۱۷۰۰ خانوار و ۷۵۰۰ نفر جمعیت است که از این ت ...

    روستای چاه جمال در فاصله ۲ کلیومتری شهرستان ایرانشهر و دارای ۱۷۰۰ خانوار و ۷۵۰۰ نفر جمعیت است که از این تعداد جمعیت فقط ۴۰۰ خانوار دارای آب شرب قابل استفاده هستند و ۱۳۰۰ خانوار دیگر آب شرب خود را از ق ...

    Read more