چهارساله
  • اجرای حکم قصاص دو چشم یک متهم

    سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اجرای حکم قصاص دو چشم یک زندانی خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اجرای حکم قصاص دو چشم یک زندانی خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد شهریاری با بیان این مطلب اظهار کرد: محکوم  در سال ١٣٨٨ در ...

    Read more