چک‌
  • ورشکستگی چند کارخانه  لوازم خانگی

    رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد به دلیل تشدید رکود در بازار و نبود مشتری، ۶۰ درصد چک‌هایی که فروشندگان ...

    رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد به دلیل تشدید رکود در بازار و نبود مشتری، ۶۰ درصد چک‌هایی که فروشندگان لوازم خانگی به کارخانجات داده‌اند، یکی پس از دیگری برگشت می‌خورد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    Read more