کاربران گرشاد
  • اپلیکیشن دور زدن گشت ارشاد فیلتر شد

    تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز به کار اپلیکیشن اندروید «گرشاد» کاربران از فیل‌تر شدن این اپلیکیشن در ایران خبر د ...

    تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز به کار اپلیکیشن اندروید «گرشاد» کاربران از فیل‌تر شدن این اپلیکیشن در ایران خبر دادند. گرشاد قرار است کمک ‌کند تا شهروندان ایران بدون رو به رو شدن با گشت ارشاد، در شهر رفت و آم ...

    Read more