کارخانه عرف ایران
  • ۳۰ کارگر «عرف ایران» اخراج شدند

    منابع خبری در کارخانه عرف ایران از تعدیل حدود ۳۰ کارگر این واحد صنعتی با اتمام قرار داد کار خبر می‌دهند. ...

    منابع خبری در کارخانه عرف ایران از تعدیل حدود ۳۰ کارگر این واحد صنعتی با اتمام قرار داد کار خبر می‌دهند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران این واحد صنعتی واقع در تهران افزودن ...

    Read more