کارخانه فولاد آرمان شفق
  • بیکاری ۵۴ کارگر فولاد آرمان شفق

    منابع خبری در کارخانه فولاد«آرمان شفق» از اخراج ۵۴کارگر این واحد صنعتی از ابتدای خرداد ماه جاری خبر می‌ده ...

    منابع خبری در کارخانه فولاد«آرمان شفق» از اخراج ۵۴کارگر این واحد صنعتی از ابتدای خرداد ماه جاری خبر می‌دهند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران کارخانه فولاد آرمان شفق گفته‌ان ...

    Read more