کارکنان پتروشیمی پردیس
  • تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی پردیس

    شماری از کارکنان مجتمع پتروشیمی پردیس بامداد روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه نسبت به آنچه نادیده انگاشتن اصول ...

    شماری از کارکنان مجتمع پتروشیمی پردیس بامداد روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه نسبت به آنچه نادیده انگاشتن اصول ایمنی و سوء مدیریت گفته شد، دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ...

    Read more