کارکنان پیمانی شهرداری
  • اعتراض کارگران پیمانی شهرداری سنندج

    کارگران پیمانی شهرداری سنندج برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ...

    کارگران پیمانی شهرداری سنندج برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، روز پنجشنبه ۱۷دی ۹۴، کارگران پیمانی شهرداری سنندج به دلیل عدم دریافت حقوقشان به مدت ۵ ماه مت ...

    Read more