کارگران معادن اصلی پابدانا
  • تجمع ۲۰۰ نفر از کارگران معادن پابدانا

    صبح روز سیزدهم دی ماه ، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران معادن اصلی پابدانا (تونل ۴) برای دومین روز با تجمع در مقا ...

    صبح روز سیزدهم دی ماه ، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران معادن اصلی پابدانا (تونل ۴) برای دومین روز با تجمع در مقابل درب ورودی این واحد معدنی خواهان وصول معوقات مزدی خود شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایرا ...

    Read more