کارگران کاشی اصفهان
  • کارگران کاشی اصفهان اعتراض کردند

    گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان روز گذشته با حضور مقابل این کارخانه در جاده نجف‌آباد خواستار پرداخت ...

    گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان روز گذشته با حضور مقابل این کارخانه در جاده نجف‌آباد خواستار پرداخت حقوق و دستمزد معوقه خود شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، گروهی از کارگ ...

    Read more