کارگر سد پلرود رودسر
  • پنجاه کارگر سد پلرود رودسر اخراج شدند

    شنیده می‌شود که۵۰ نفر از کارگران شاغل در پروژه در دست احداث سد پلرود در شهرستان رودسر اخراج و کار خود را ...

    شنیده می‌شود که۵۰ نفر از کارگران شاغل در پروژه در دست احداث سد پلرود در شهرستان رودسر اخراج و کار خود را از دست داده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، ظاهرا کارفرمای کارگران سد ...

    Read more