کامل شریف زاده
  • سقز و بوکان؛ بازداشت شهروندان

    طی هفته‌های اخیر دست‌کم چهار شهروند در شهرهای بوکان و سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تا ...

    طی هفته‌های اخیر دست‌کم چهار شهروند در شهرهای بوکان و سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سمکو سرایی، شهروند بوکانی و سه شهروند سقزی به نام‌های غریب شریف‌زاده، ...

    Read more