کاندیدای اصولگرایان تهران
  • بیکاری ۵ میلیون نفر در عرصه هنرهای دستی

    کاندیدای اصولگرایان تهران با اشاره به بیکاری ۵ میلیون نفر در عرصه هنرهای دستی، گفت: یکی از ظرفیت‌ها و توا ...

    کاندیدای اصولگرایان تهران با اشاره به بیکاری ۵ میلیون نفر در عرصه هنرهای دستی، گفت: یکی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ما بحث صنایع دستی است که ریشه در فرهنگ اصیل ما دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایر ...

    Read more