کتابخانه های عمومی شوشتر
  • خبرنگار پیک شوشتر به دادگاه احضار شد

    مصطفی فتحی زاده خبرنگار خبرگزاری ایلنا و پیک شوشتر، با شکایت مدیر کتابخانه های عمومی شوشتر به مراجع قضایی ...

    مصطفی فتحی زاده خبرنگار خبرگزاری ایلنا و پیک شوشتر، با شکایت مدیر کتابخانه های عمومی شوشتر به مراجع قضایی احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پیک شوشتر، مصطفی فتحی زاده خبرنگار خبرگ ...

    Read more