کردستان عراق
 • انتقال کریم معروف عزیز به بیمارستان

   روز یکشنبه ۱۶ خردادماه، کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی اهل کردستان عراق، از زندان رجایی شهر به بیمارستان ...

   روز یکشنبه ۱۶ خردادماه، کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی اهل کردستان عراق، از زندان رجایی شهر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی که از بیماری قلبی ...

  Read more
 • بازگشت کریم معروف عزیز به زندان رجایی شهر

   کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی اهل کردستان عراق، به زندان رجایی شهر بازگردانده شد. به گزارش تارنگار حقوق ...

   کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی اهل کردستان عراق، به زندان رجایی شهر بازگردانده شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی که از ۵۴ روز قبل از زندان رجایی شهر برای مبادله ب ...

  Read more