کریم کهندل
  • بازداشت دو شهروند ساکن کرج

    روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، دو شهروند در کرج از سوی نیرو های امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق ...

    روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، دو شهروند در کرج از سوی نیرو های امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کریم کهندل و همسر وی اعظم مددزاده، دو شهروند ساکن کرج، در روز پنج شنبه ۱۹ فروردی ...

    Read more