کشتارگاه جلین
  • تجمع اعتراضی کارگران کشتارگاه جلین

     کارگران کشتارگاه جلین در مقابل استانداری گلستان در اعتراض به پلمپ این کشتارگاه دست به تجمع زدند. به گزار ...

     کارگران کشتارگاه جلین در مقابل استانداری گلستان در اعتراض به پلمپ این کشتارگاه دست به تجمع زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،  ۱۴۰۰  کارگر در پی پلمپ کشتارگاه جلین از روز یکشنبه ۱۱ بهمن بیکار  ...

    Read more