کلانشهر
  • ۵۵۰ مدرسه فرسوده در پایتخت

    اسماعیل دوستی در تذکر خود در صحن علنی شورای شهر نسبت به ۵۵۰ مدرسه فرسوده در تهران هشدار داد. به گزارش تار ...

    اسماعیل دوستی در تذکر خود در صحن علنی شورای شهر نسبت به ۵۵۰ مدرسه فرسوده در تهران هشدار داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی گفت: اخیراً جلسه ای با فرماندار ته ...

    Read more