کمبود فضا
  • گزارشی از وضعیت نامناسب زندان زاهدان

    زندانیان محبوس در زندان زاهدان وضعیت و شرایط این زندان را نامناسب توصیف کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

    زندانیان محبوس در زندان زاهدان وضعیت و شرایط این زندان را نامناسب توصیف کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، با توجه به عدم تناسب ظرفیت اسمی آن با جمعیت محبوسان، بسیاری از زندانیان در زندان ز ...

    Read more