کمیسیون پزشکی اصفهان
  • علی اکبر نیکبخت به زندان بازگشت

    علی‌اکبر نیکبخت، زندانی سیاسی پس از پایان مرخصی دوروزه به زندان گلپایگان بازگشت. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    علی‌اکبر نیکبخت، زندانی سیاسی پس از پایان مرخصی دوروزه به زندان گلپایگان بازگشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ دی‌ماه، علی‌اکبر نیکبخت که به دلایل پزشکی توسط دادستانی به مرخصی دورو ...

    Read more