کنوانسیون حقوق زندانیان
  • شکنجه و مرگ سه زندانی در زندان زاهدان

    در مدت چهار روز گذشته، سه زندانی محبوس در زندان زاهدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بعد از ضرب و شتم و شکنجه، ...

    در مدت چهار روز گذشته، سه زندانی محبوس در زندان زاهدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بعد از ضرب و شتم و شکنجه، جان خود را ازدست‌داده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه زندانی محبوس دربندهای ۶، ۵ و ...

    Read more