کودتا
  • هدایت آقایی به دو سال حبس دیگر محکوم شد

    هدایت آقایی، یکی از مسئولان حزب کارگزاران، در بررسی یک قسمت مفتوح از پرونده‌اش به دو سال حبس دیگر محکوم ش ...

    هدایت آقایی، یکی از مسئولان حزب کارگزاران، در بررسی یک قسمت مفتوح از پرونده‌اش به دو سال حبس دیگر محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، هدایت آقایی بعد از کودتای انتخاباتی سال ...

    Read more