کودکان زیر ۱۵ سال
  • صدور کارت کارگر برای کودکان زیر ۱۵ سال

    رئیس اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از صدور کارت کارگران در پایانه مرزی چذابه توسط شهرداری گفت که متأسفانه ...

    رئیس اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از صدور کارت کارگران در پایانه مرزی چذابه توسط شهرداری گفت که متأسفانه در این پایانه بر خلاف قانون برای کودکان زیر ۱۵ سال کارت کارگری صادر می شود. به گزارش تارنگار ح ...

    Read more