کورش زعیم
 • کورش زعیم به زندان اوین احضار شد

  کورش زعیم، زندانی سیاسی که هم‌اکنون در مرخصی درمانی به سر می‌برد، روز شنبه از سوی دادیار زندان اوین به زن ...

  کورش زعیم، زندانی سیاسی که هم‌اکنون در مرخصی درمانی به سر می‌برد، روز شنبه از سوی دادیار زندان اوین به زندان احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه ششم خردادماه، دادیار ناظر بر زن ...

  Read more
 • انتقال کورش زعیم به بند هشت اوین

  کورش زعیم، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به سال ...

  کورش زعیم، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به سالن ۱۰ بند ۸ زندان منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کورش زعیم فعال سیاسی، روز شنبه ۲ ...

  Read more
 • بازداشت کورش زعیم در تهران

  کورش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

  کورش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ تیرماه، کورش زعیم، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران توسط نیر ...

  Read more