تصویر
  • مین و کودکان؛ گزارش تصویری

    روستاهای نشکاش و بسطام و انجیران و لنگریز (در کردستان) مثل صدها روستای دیگر درگیر جنگ هشت ساله ایران و عر ...

    روستاهای نشکاش و بسطام و انجیران و لنگریز (در کردستان) مثل صدها روستای دیگر درگیر جنگ هشت ساله ایران و عراق از مین های جامانده زخم خورده اند. تصاویر زیر که در ایسنا منتشر شده است، بخشی از این ماجرا و ...

    Read more