اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز با پهن‌کردن سفره خالی