همکاری با تارنمای حقوق بشر در ایران

حقوق بشر در ایران یک سازمان غیر انتفاعی است که هدف اصلی آن دیده‌بانی در زمینه حقوق بشر و پشتیبانی از جامعه مدنی و گردش آزاد اطلاعات است. هیچ‌یک از افراد به طور خاص به واسطه فعالیت در این سازمان از کسب سود بهره‌مند نمی‌شوند و همه همکاران به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت هیچ‌گونه درآمدی، فعالیت میکنند.


نیازها:

مترجم
روزنامه نگار، خبرنگار، فوتوژورناليست، گزارشگر
متخصص شبكه و امنيت
فعال حقوق بشر
 شهروند خبرنگار
وکیل دادگستری
عکاس


در صورتی که شما برای اولین بار است که میخواهید در این زمینه فعالیت داشته باشید لطفا در بخش “مروری کوتاه بر فعالیت‌های خود” قید نمایید.


تمامی اطلاعات شما به صورت کاملا محرمانه در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران می‌ماند.[contact-form-7 id=”2710″ title=”همکاری”]