درباره ما

سازمان غیرانتفاعی «گسترش حقوق بشر در خاورمیانه»، نهادی مستقل و غیردولتی است که با همکاری وارسی دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، برای انتخابات آزاد در راستای پیشبرد حقوق شهروندان ایران تلاش می کند. کنش های تارنمای حقوق بشر در ایران براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و ابزار حقوقی مربوط به آن بنا شده است.

لازم به ذکر است این سازمان هیچ‌گونه وابستگی مالی به نهادها و دولت‌ها ندارد و فقط از طریق کمک‌های داوطلبانه و مردمی مدیریت میشود.

براین باور هستیم که حقوق بشر و صلح در خاورمیانه همچنان که با استقرار پایه های حزب الله جمهوری اسلامی در ایران و لبنان رنگ باخت، با گذر از این نظام و برقراری انسان محوری در ایران دوباره بار رنگی جدید به خود خواهد گرفت. ایران از دیدگاه ژئواستراتژیک همواره چهارراه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه خاورمیانه است.

برهمین اساس، هدف محوری این تارنما، برای دستیبابی به حقوق شهروندی، برابری، دمکراسی و انسان محوری در قانون اساسی نوین کشورمان به شرح زیر می باشد:

ـ خبررسانی به روز نقض مستمر حقوق شهروندان ایرانی،

ـ روشنگری در ارتباط با حقوق شهروندی مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر،

ـ انتشار و ارسال گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران به سازمان های مدافع حقوق بشر،

ـ مستندسازی پرونده های زندانیانی سیاسی و عقیدتی، شامل مشخصات کامل و بررسی حقوقی پرونده،

ـ مستندسازی پرونده های جانباختگان راه آزادی، شامل مشخصات کامل و بررسی حقوقی پرونده،

ـ بایگانی و تکمیل پرونده شکایت علیه خامنه ای برعلیه شهروندان در ایران و خاورمیانه به کشورهای عضو شورای امنیت،

ـ روشنگری در زمینه شبکه و امنیت برای دسترسی امن تر و ساده تر شهروندان ایرانی به شبکه های رایانه ای،

ـ انتشار رایگان نوشتارهای مربوط به حقوق شهروندی،

ـ برقراری ارتباط با شهروندان قربانی جمهوری اسلامی،

بخش بایگانی پس از انحلال جمهوری اسلامی، در دوران گذار به کمیته حقیقت یاب دولت موقت جهت رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی و عقیدتی، پرونده های جانباختگان از استقرار تا پایان عمر جمهوری اسلامی در ایران برای احقاق حقوق پایمال شده مردم ایران و همچنین جلوگیری از هرگونه درگیری فردی در دوره انتقالی ارایه خواهد شد.

پاینده ایران