درباره ما

سازمان غیرانتفاعی «گسترش حقوق بشر در خاورمیانه[۱]»، نهادی مستقل و غیردولتی است که با همکاری کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد[۲] و وارسی دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی[۳]، برای انتخابات آزاد در راستای پیشبرد حقوق شهروندان ایران تلاش می کند. کنش های تارنمای حقوق بشر در ایران براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و ابزار حقوقی مربوط به آن بنا شده است.

پایبند به منشور هفده گانه شورای ملی ایران، براین باور هستیم که حقوق بشر و صلح در خاورمیانه همچنان که با استقرار پایه های حزب الله جمهوری اسلامی در ایران و لبنان رنگ باخت، با گذر از این نظام و برقراری انسان محوری در ایران دوباره بار رنگی جدید به خود خواهد گرفت. ایران از دیدگاه ژئواستراتژیک همواره چهارراه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه خاورمیانه است.

برهمین اساس، هدف محوری این تارنما، برای دستیبابی به حقوق شهروندی، برابری، دمکراسی و انسان محوری در قانون اساسی نوین کشورمان به شرح زیر می باشد:

ـ خبررسانی به روز نقض مستمر حقوق شهروندان ایرانی،

ـ روشنگری در ارتباط با حقوق شهروندی مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر،

ـ انتشار و ارسال گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران در پایان هرماه به سازمان های مدافع حقوق بشر،

ـ بایگانی پرونده های زندانیانی سیاسی و عقیدتی، شامل مشخصات کامل و بررسی حقوقی پرونده،

ـ بایگانی پرونده های جانباختگان راه آزادی، شامل مشخصات کامل و بررسی حقوقی پرونده،

ـ بایگانی و تکمیل پرونده شکایت علیه خامنه ای برعلیه شهروندان در ایران و خاورمیانه به کشورهای عضو شورای امنیت،

ـ روشنگری در زمینه شبکه و امنیت برای دسترسی امن تر و ساده تر شهروندان ایرانی به شبکه های رایانه ای،

ـ تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی توسط شبکه رسانه ای افق ایران[۴]،

ـ انتشار رایگان نوشتارهای مربوط به حقوق شهروندی،

ـ برقراری ارتباط با شهروندان قربانی جمهوری اسلامی،

بخش بایگانی پس از انحلال جمهوری اسلامی، در دوران گذار به کمیته حقیقت یاب دولت موقت جهت رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی و عقیدتی، پرونده های جانباختگان از استقرار تا پایان عمر جمهوری اسلامی در ایران برای احقاق حقوق پایمال شده مردم ایران و همچنین جلوگیری از هرگونه درگیری فردی در دوره انتقالی ارایه خواهد شد.

این تارنما وابسته به نهاد گسترش حقوق بشر در خاورمیانه که در شهر تونتوـ کانادا به ثبت رسیده، می باشد. و در کنش های خود از پشتیبانی مالی و معنوی افراد و سازمان های خیریه خصوصی به کار خود ادامه می دهد.

پاینده ایران

———————————————————————————————————————————

[۱] The advancement of human rights organization in Middle East

[۲] https://irannc.org

[۳] https://rezapahlavi.org

[۴]https://ofoghiran.tv