اعتصاب غذای اعتراضی
  • انتقال سهیل عربی به بند امنیتی ۳۵۰ اوین

    سهیل عربی، زندانی عقیدتی، روز جاری ۲۰ مهرماه از بند هفت به بند امنیتی ۳۵۰ اوین منتقل شد. به گزارش تارنگار ...

    سهیل عربی، زندانی عقیدتی، روز جاری ۲۰ مهرماه از بند هفت به بند امنیتی ۳۵۰ اوین منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می‌برد، امروز ۲۰ م ...

    Read more