بازگرداندن
  • کارگران معدن همکار روز گذشته تجمع کردند

    دست‌کم ۳۰۰ نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ همکار روز گذشته در اعتراض به تغییر تصمیم مدیران معدن برای بازگردا ...

    دست‌کم ۳۰۰ نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ همکار روز گذشته در اعتراض به تغییر تصمیم مدیران معدن برای بازگرداندن پیمانکاران نیروی انسانی در بخش استخراج، دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند. به ...

    Read more