توزیع نادرست ثروت
  • بیکاری ٨٠ درصدی در دومین صنعت بزرگ کشور

    آمار تکان‌دهنده دیگری: «٨٠ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند.» ٨٠ درصد از کارگران دومین بزرگ‌ترین ...

    آمار تکان‌دهنده دیگری: «٨٠ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند.» ٨٠ درصد از کارگران دومین بزرگ‌ترین صنعت کشور. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، «محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگر ...

    Read more