رابطه نامشروع دون زنا
  • آتنا فرقدانی و محمد مقیمی تبرئه شدند

    آتنا فرقدانی و وکیلش محمد مقیمی از اتهام «رابطه نامشروع دون زنا» تبرئه شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    آتنا فرقدانی و وکیلش محمد مقیمی از اتهام «رابطه نامشروع دون زنا» تبرئه شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، شعبه ۱۱۶۱ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست مجید شریف‌زاد طی داد ...

    Read more