رزگار امینی
  • بازداشت یک فعال مدنی در اشنویه

    روز یکشنبه یک فعال مدنی در اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ر ...

    روز یکشنبه یک فعال مدنی در اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه یازدهم مهرماه، یک فعال مدنی در اشنویه به نام رزگار امینی از سوی ماموران امنیتی بازداش ...

    Read more