زندان شیرازی
  • صدور حکم قصاص برای یک شهروند شیرازی

    دستگاه قضایی برای یک شهروند شیرازی به اتهام قتل حکم قصاص صادر کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ...

    دستگاه قضایی برای یک شهروند شیرازی به اتهام قتل حکم قصاص صادر کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تابناک، شعبه سوم کیفری یک استان فارس برای یک شهروند شیرازی که به اتهام قتل در یکی از مید ...

    Read more