ستاد خبری وزارت اطلاعات
  • یک نوکیش مسیحی دیگر در دزفول بازداشت شد

    عبدالعلی پورمند، از نوکیشان مسیحی در شهر دزفول، پس از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات بازداشت شده است. ب ...

    عبدالعلی پورمند، از نوکیشان مسیحی در شهر دزفول، پس از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات بازداشت شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه مورخ ۲۷ مهرماه عبدالعلی پورمند، ۳۸ ساله معروف به ...

    Read more