سطح تولید
  • اعتراض کارگران سامان‌کاشی مقابل مجلس

    شماری از کارگران کارخانه سامان‌کاشی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان امروز مقابل مجلس تجمع کردند. به گزار ...

    شماری از کارگران کارخانه سامان‌کاشی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان امروز مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، کارگران کارخانه سامان‌کاشی بروجرد در این تجمع اظها ...

    Read more