شرکت در تجمعات
  • دادگاه پوریا ابراهیمی برگزار شد

    دادگاه پوریا ابراهیمی، فعال مدنی، روز چهارشنبه ۵ اسفندماه سال جاری برگزار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر د ...

    دادگاه پوریا ابراهیمی، فعال مدنی، روز چهارشنبه ۵ اسفندماه سال جاری برگزار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، چهارشنبه پنجم اسفندماه، دادگاه پوریا ابراهیمی، فعال مدنی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توس ...

    Read more