عدالت اجتماعی
  • ۱۰ میلیون فقیر غیرشناسنامه‌دار داریم

    نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تنها منبع درآمدی‌ نزدیک به ۱۶ درصد جامعه یارانه است گفت: این افر ...

    نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تنها منبع درآمدی‌ نزدیک به ۱۶ درصد جامعه یارانه است گفت: این افراد اعضای کمیته امداد و نهادهای حمایتی را در بر می‌گیرند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ...

    Read more