محمد کریم بیگی
  • شهناز اکملی به دادسرای اوین احضار شد

    شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی (جان‌باخته عاشورای ۸۸)، طی یک تماس تلفنی به شعبه دوم دادسرای اوین احضار ...

    شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی (جان‌باخته عاشورای ۸۸)، طی یک تماس تلفنی به شعبه دوم دادسرای اوین احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در یک تماس تلفنی به محمد ک ...

    Read more