مرغداری های بوشهر
  • تعطیلی ۲۰ درصد از مرغداری های بوشهر

    رئیس اتحادیه مرغ‌داران استان بوشهر گفت: ۲۲۰ واحد مرغداری در استان بوشهر وجود دارد که ۲۰ درصد از این واحده ...

    رئیس اتحادیه مرغ‌داران استان بوشهر گفت: ۲۲۰ واحد مرغداری در استان بوشهر وجود دارد که ۲۰ درصد از این واحدها به سبب هزینه بالای تولید، وجود گوشت مرغ مازاد و کاهش جوجه‌ریزی راکد و تعطیل است. به گزارش تار ...

    Read more