معدن زغال سنگ طزره
 • معدنچیان طزره باز هم تجمع کردند

  صبح امروز چند صد نفر از کارگران معدن زغال سنگ طزره برای چندمین بار در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به اع ...

  صبح امروز چند صد نفر از کارگران معدن زغال سنگ طزره برای چندمین بار در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به اعتراض صنفی زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، صبح امروز کارگران معدن زغال ...

  Read more
 • کارگران طزره بازهم تجمع کردند

  جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره برای پیگیری مطالبات مزدی خود امروز نیز در مسیرهای منتهی به این واحد مع ...

  جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره برای پیگیری مطالبات مزدی خود امروز نیز در مسیرهای منتهی به این واحد معدنی تجمع کردند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، یکی از کارگران معدن طزره در ...

  Read more
 • بازنشستگان زغال سنگ البرز شرقی تجمع کردند

  جمعی از کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ طزره (البرز شرقی) در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی خود، صب ...

  جمعی از کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ طزره (البرز شرقی) در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی خود، صبح امروز (شنبه ۲۴ بهمن) با سفر به تهران مقابل شرکت ذوب آهن اصفهان تجمع کردند. به گزارش تارنگار ح ...

  Read more