منطقه سردشت
 • انفجار مین و مجروح شدن یک مین‌روب

  روز گذشته بر اثر انفجار مین در منطقه سردشت در آذربایجان غربی یک مین‌روب مجروح شد. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

  روز گذشته بر اثر انفجار مین در منطقه سردشت در آذربایجان غربی یک مین‌روب مجروح شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مین و زندگی، در اثر انفجار مین ضد نفر M14 در جریان عملیات پاکسازی میادین ...

  Read more
 • انفجار مین و مجروح شدن دو مین‌روب

  بر اثر انفجار مین در جریان پاک‌سازی میادین مین منطقه سردشت، دو مین‌روب مجروح شدند. به گزارش تارنگار حقوق ...

  بر اثر انفجار مین در جریان پاک‌سازی میادین مین منطقه سردشت، دو مین‌روب مجروح شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مین و زندگی، روز دوشنبه  ۲۶ مهرماه حوالی ساعت ۱۴ بر اثر انفجار مین  در ج ...

  Read more