نیما قاسمی
  • نیما قاسمی، پژوهشگر فلسفه، بازداشت شد

    نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازدداش ...

    نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازدداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی هنگام بازداشت ...

    Read more