پرفسور ایرانی-کانادایی
  • بستری شدن هما هودفر در بیمارستان

    هما هودفر، پرفسور ایرانی-کانادایی، هم‌اکنون به دلیل وخامت حال در بیمارستان بستری می‌باشد. به گزارش تارنگا ...

    هما هودفر، پرفسور ایرانی-کانادایی، هم‌اکنون به دلیل وخامت حال در بیمارستان بستری می‌باشد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هما هودفر، فعال حقوق زنان و شهروند ایرانی-کانادایی که اخیراً از سوی نیروها ...

    Read more